Iň köp satylan SL PB009 USB fleş diskleri
Iň gowy 10 opsiýa yşyklandyryş nyşany Power Bank
Iň oňat SE9 USB fleş diskleri bilen maglumatlaryňyzy goraň
hakda usdurmuşy görkez

Show Life Co., Ltd. 2013-nji ýylda döredildi. Mahabat sowgatlary meýdançasynda müşderä hyzmatlary hödürleýän bir kompaniýa.Bu ugurda 6 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris, gyssagly sargytlary, ýöriteleşdirilen sargytlary we ownuk sargytlary kabul edýäris.Biziň ünsümiz, USB fleş diskleri, güýç banklary, Bluetooth gürleýjisi, zarýad beriş kabeli we ş.m. ýaly ýokary hilli elektron önümlerini taslamak we öndürmek, şol bir wagtyň özünde, bütin dünýä müşderilerine OEM & ODM hyzmatlaryny hödürleýäris we käbir şahsyýetimiz bar täzeçillik dizaýn patent önümleri, olaryň käbiri CE, ROHS, FCC şahadatnamasyndan geçdi.siziň üçin ýokary hilli, arzan önümler bilen üpjün edip bileris.

Kompaniýanyň tertibi

Show Life Co., Ltd. 2013-nji ýylda döredildi. Mahabat sowgatlary meýdançasynda müşderä hyzmatlary hödürleýän bir kompaniýa.Bu ugurda 6 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris, gyssagly sargytlary, ýöriteleşdirilen sargytlary we ownuk sargytlary kabul edýäris.
Biziň ünsümiz, USB fleş diskleri, güýç banklary, Bluetooth gürleýjisi, zarýad beriş kabeli we ş.m. ýaly ýokary hilli elektron önümlerini taslamak we öndürmek, şol bir wagtyň özünde, bütin dünýä müşderilerine OEM & ODM hyzmatlaryny hödürleýäris we käbir şahsyýetimiz bar täzeçillik dizaýn patent önümleri, olaryň käbiri CE, ROHS, FCC şahadatnamasyndan geçdi.siziň üçin ýokary hilli, arzan önümler bilen üpjün edip bileris.

Kompaniýamyz täze önümi, ösümlik tehnologiýasynyň kuwwatyny ösdürmegi dowam etdirýär we köp sanly uly inersener we hünärmen tehniki işgär, önümleri gözlemek we dizaýn, önüm çözgütleri ýakyndan ýakynlaşmak, berk hil dolandyryşy bar.Durnukly we ajaýyp önümi üpjün ediň, müşderilere kanagatlanarly önümler bermäge synanyşýarys.Gowy hyzmatymyz, köp ýyllaryň dowamynda uly müşderi tarapyndan gowy görülýär.Hil biziň zawod medeniýetimizdir.QC önümimizi ibermezden ozal 100% barlaň.CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS, SA üçin elektrik bankynyň BV şahadatnamasy we beýleki şahadatnamalar.

Haryt we şahadatnama

Kompaniýamyz täze önümi, ösümlik tehnologiýasynyň kuwwatyny ösdürmegi dowam etdirýär we köp sanly uly inersener we hünärmen tehniki işgär, önümleri gözlemek we dizaýn, önüm çözgütleri ýakyndan ýakynlaşmak, berk hil dolandyryşy bar.Durnukly we ajaýyp önümi üpjün ediň, müşderilere kanagatlanarly önümler bermäge synanyşýarys.Gowy hyzmatymyz, köp ýyllaryň dowamynda uly müşderi tarapyndan gowy görülýär.
Hil biziň zawod medeniýetimizdir.QC önümimizi ibermezden ozal 100% barlaň.CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS, SA üçin elektrik bankynyň BV şahadatnamasy we beýleki şahadatnamalar.

Öwredilen işgärler we hünär önümçilik enjamlary bilen, üpjün etmäge çalyşýarys:1) productshli önümler üçin 2-3 ýyl kepillik.2) Şereketiňiziň nyşany / markasy ýöriteleşdirilen çap / lazer ýa-da PVC material bilen şekillendirilip bilner.3) Gyssagly sargytlar (24 HOURS gyssagly eltip bermek), kiçi sargytlar kabul edilýär.4) Köne müşderilere pul yzyna gaýtarmak ýaly özara peýdaly syýasat ......5) Mugt nusgalar, mugt çeper eserler6) 24 sagat onlaýn, islendik soragyňyzy yzyna gaýtaryp bilersiňiz7) badaramaz önümler az bolsa, täze önümleri täzeden işlediň

Hyzmatymyz

Öwredilen işgärler we hünär önümçilik enjamlary bilen, üpjün etmäge çalyşýarys:
1) productshli önümler üçin 2-3 ýyl kepillik.
2) Şereketiňiziň nyşany / markasy ýöriteleşdirilen çap / lazer ýa-da PVC material bilen şekillendirilip bilner.
3) Gyssagly sargytlar (24 HOURS gyssagly eltip bermek), kiçi sargytlar kabul edilýär.
4) Köne müşderilere pul yzyna gaýtarmak ýaly özara peýdaly syýasat ......
5) Mugt nusgalar, mugt çeper eserler
6) 24 sagat onlaýn, islendik soragyňyzy yzyna gaýtaryp bilersiňiz
7) badaramaz önümler az bolsa, täze önümleri täzeden işlediň

KOREBIR

Täze

durmuşy görkez
has köp